Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

 

 • een arbeidsmarktgerichte opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'
 • of een loopbaangerichte opleiding (een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding
 • of examens die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

 

Voorwaarden

 

 • Je volgt een opleiding die geregistreerd is in de 'opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives'
 • Als er een examen is voorzien in jouw opleiding, ben je verplicht hieraan deel te nemen.
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest.
 • Je bent minstens 50% tewerkgesteld in de privésector in het Vlaams gewest. Werk je 50% met een vast uurrooster, dan heb je enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met je arbeidstijd. Je kunt het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren.

Ter verduidelijking:

 • minstens 50 procent:
  We kijken naar de maand september van het opleidingsjaar.
  Uitzondering: Ben je in september minder dan 50% tewerkgesteld? Dan kijken we naar het tewerkstellingspercentage van de maand waarin je eerste opleiding start. 
 • privésector:
  Met werknemers in de privésector bedoelen we werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
 • Vlaams Gewest:
  De vestigingseenheid van de werknemer, zoals vermeld op het arbeidscontract en zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest.

 

Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan ik opnemen?

Dit kan nooit hoger liggen dan 125 uren. Het concrete aantal uren dat je kan opnemen voor een bepaalde opleiding, hangt af van het type opleiding dat je volgt en/of de examens die je aflegt. Klik hier voor meer info.

Hoe vraag ik het Vlaams opleidingsverlof aan? 

Een aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) verloopt in verschillende fases. Wie moet wat in orde brengen? Vraag je opleidingsverlof aan in tien stappen. 

Overgangsmaatregelen betaald educatief verlof

In een aantal gevallen blijft het mogelijk betaald educatief verlof op te nemen in plaats van Vlaams opleidingsverlof. Je kan hier nalezen wanneer deze overgangsmaatregelen van toepassing zijn.