EVC-testcentrum

Je hebt al de juiste kennis en ervaring, maar nog geen erkend certificaat? In het EVC-testcentrum van Qrios kan je je kennis en vaardigheden laten testen en een erkend certificaat behalen. Wij gaan na welke competenties je verworven hebt via je job, vrijwilligerswerk, een hobby of zelfstudie.

Laat je competenties erkennen bij Qrios

  • Men kan een beroep op veel verschillende manieren leren. De meest voor de hand liggende manier is het volgen van een (schoolse) opleiding en het behalen van een diploma.
  • Maar het is niet de enige manier: heel wat mensen leerden een beroep op de werkvloer, al doende, in hun vrije tijd… Deze personen bezitten wel de vaardigheden om het beroep uit te oefenen, maar hebben daar geen officieel bewijs van. Dit kan hen parten spelen in hun verdere loopbaan. 
  • De overheid (Ministerie van Onderwijs, Vorming en Werk, afdeling Werk) wil aan deze nood tegemoet komen door voor welbepaalde beroepen een officieel certificaat van het Ministerie van Werk in het leven te roepen dat zwart op wit aantoont dat de kandidaat over de noodzakelijke beroepsbekwaamheid (competenties) beschikt. 
  • In praktische proeven, aangevuld met een theoretisch gedeelte, kun je aantonen dat je over de nodige beroepsbekwaamheden beschikt