Schaalvergroting vrije CVO’s Limburg

Op 1 september 2015 fuseerden zeven vrije CVO’s tot Qrios, een Limburg-breed onderwijscentrum met een uitgebreid palet aan opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Op 1 september 2019 fusioneren ook de CVO's VTI Leuven en Hageland Aarschot met Qrios dat zo uitgroeit tot het tweedegrootste CVO van Vlaanderen.
Qrios is – net als zijn logo – een veelkleurige, open-minded speler binnen het volwassenenonderwijs in Limburg en Vlaams-Brabant. Qrios biedt opleidingen in dag-, avond- en weekendonderwijs aan in 12 verschillende studiegebieden die samen meer dan 150 cursussen omvatten. Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je via het tweedekansonderwijs in Qrios dit diploma alsnog behalen.
Qrios heeft vestigingen in Aarschot, Genk, Hasselt, Herk-de-Stad, Houthalen, Leuven, Maaseik, Maasmechelen, Overpelt, Sint-Truiden en Tongeren.

+10000
Cursisten
+150
Opleidingen
+40
Vestigingen

Het motto van Qrios is passionately curious.

Curious is het Engels woord voor nieuwsgierig, benieuwd, weetgraag.
Qrios wil je nieuwsgierigheid bevredigen, je verbeelding prikkelen, je leergierigheid stimuleren.
Passionately verwijst
1. naar de passie en de gedrevenheid waarmee Qrios zijn onderwijsopdracht wil invullen;
2. naar de passie en het verlangen van de cursist om zijn kennis uit te breiden en zijn competenties te verhogen.
Kortom, beleef de passie met Qrios.

Qrios is er voor jou !

Qrios organiseert van september tot augustus opleidingen in dag-, avond- en weekendonderwijs. In twaalf verschillende studiegebieden biedt Qrios meer dan 150 boeiende en leerrijke cursussen aan. Indien nodig, begeleidt Qrios je zelfs op weg naar je diploma middelbaar onderwijs.

"Passionately curious"

het motto van Qrios

Curious

Het Engels woord voor nieuwsgierig, benieuwd, weetgraag. Qrios wil je nieuwsgierigheid bevredigen, je verbeelding prikkelen, je leergierigheid stimuleren.

Passionately

verwijst naar de passie en de gedrevenheid waarmee Qrios zijn onderwijsopdracht wil invullen; verwijst naar de passie en het verlangen van de cursist om zijn kennis uit te breiden en zijn competenties te verhogen.

"Beleef de passie met Qrios"

Qrios vestigingen

campus Hageland
Aarschot
campus VLL
Genk
campus VSPW
Hasselt
campus Sint-Martinus
Herk-de-Stad
campus TIKB
Houthalen
campus VTI
Leuven
campus WICO
Maaseik
campus de helix
Maasmechelen
campus WICO
Overpelt
campus KCST
Sint-Truiden
campus viio
Tongeren

Missie

Een missie?

Een missie is hetgeen de organisatie naar buiten wil uitdragen.
Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn.

Qrios verzekert een ruim aanbod.

Ons centrum heeft als doel een zo breed en relevant mogelijk opleidingsaanbod uit te bouwen in het kader van levenslang leren.

Qrios nodigt je uit tot levenslang leren.

Wij richten ons op (jong)volwassenen die via deze weg hun tewerkstellingskansen kunnen uitbreiden of zichzelf verder wensen te ontplooien.

Bij Qrios is iedereen welkom.

Hierbij vertaalt ons christelijk engagement zich in een openheid naar iedereen ongeacht afkomst, levensbeschouwing, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, ...

Qrios bouwt aan de samenleving.

Wij blikken vooruit en spelen binnen een sociale en stimulerende leeromgeving in op de individuele behoefte van de cursist en op de noden van de samenleving en arbeidsmarkt binnen onze regio.

Een Qrios-diploma opent perspectieven.

Ons innoverend onderwijs op verschillende niveaus leidt tot studiebewijzen,
erkend door zowel private als publieke werkgevers.

Visie

Een visie?

Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft
aan waarvoor de mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is.

Qrios biedt een divers en innovatief aanbod aan.

Qrios stemt zijn opleidingen af op de professionele en individuele noden van cursisten en op steeds wisselende maatschappelijke behoeften en tendensen. Onze regionale spreiding garandeert een ruim en divers aanbod op de niveaus van secundair en hoger beroepsonderwijs (HBO5).

Qrios staat in een voortdurende dialoog met alle belanghebbenden.

Qrios is een lerende organisatie waar cursisten en medewerkers zich thuis voelen en waar ruimte is voor eigen inbreng en inspraak. Dit creëert een grote betrokkenheid bij de werking van het centrum in een open en positief-kritische leeromgeving. Daarnaast sluit Qrios samenwerkingsverbanden af met verschillende partners uit het onderwijs, het beroepenveld en andere maatschappelijke sectoren.

Qrios kiest voor een praktijkgerichte leerweg en
biedt trajectbegeleiding aan.

Qrios tracht voor zijn beroepsgerichte opleidingen maximaal de mogelijkheden van leren en werken te benutten. We gebruiken de werkervaring van cursisten, schakelen leerkrachten met beroepservaring in en integreren theorie en praktijk. De flexibele opbouw van onze opleidingen biedt de mogelijkheid om individuele leertrajecten uit te werken op basis van de persoonlijke situatie van de cursist of op basis van elders verworven competenties en/of kwalificaties.

Qrios levert erkende en gewaardeerde
studiebewijzen af.

Qrios levert studiebewijzen af die erkend zijn door de Vlaamse overheid. Onze studiebewijzen geven de mogelijkheid om tewerkstellingskansen te verhogen of om verder te studeren op het niveau van hoger beroepsonderwijs, bachelor of master. Wie onze opleidingen volgt, verwerft de noodzakelijke competenties voor het uitoefenen van het beroep en kan rekenen op de waardering van het werkveld.

Qrios staat voor kwaliteit.

Qrios is een kritische organisatie die zichzelf onder de loep
durft te nemen om blijvende kwaliteit te garanderen.

-->