Als zorgkundige sta je de verpleegkundige bij in activiteiten in de zorgverlening, gezondheidsopvoeding en logistiek. Je werkt in een team onder leiding van een verpleegkundige. Je voert zorgkundige handelingen uit bij de voeding en de verzorging van de zorgvrager zoals voorgeschreven op het zorgplan. Daarnaast help je bij de uitvoering van zorgtaken en stimuleer je de zorgvragers in het vinden van zinvolle dagbestedingen. Je hebt aandacht voor en handelt vanuit het levensverhaal en de eigenheid van de zorgvrager en begeleidt en ondersteunt zorgvragers en/of hun familie in moeilijke of emotionele momenten. Tenslotte heb je ook oog voor kwaliteit door binnen het team mee te denken over de geboden zorg. In de opleiding zorgkundige reiken we je kennis en inzichten aan over de verschillende aspecten van de zorg. We besteden veel aandacht aan het je vertrouwd maken met het omgaan met de zorgvrager. Binnen de lessen en de ervaringen die je opdoet tijdens je beroepspraktijk (stage) leer je kritisch naar jezelf kijken en werken binnen een multidisciplinair team.

Weet je nog niet goed welke opleiding binnen Personenzorg de meest geschikte is voor jou? Informeer dan zeker naar de vernieuwende aanpak van Q3 in Hasselt. Q3 maakt een gemeenschappelijke start voor alle opleidingen personenzorg ongeacht je afstudeerrichting. Meer info vind je op deze website of via e-mail.

Inhoud

 • Je leert over verschillende psychische zorgvragen en de wenselijke aanpak. 
 • Je leert meer over verschillende diëten en voedingspatronen. 
 • Qrios leert je het zorgplan correct op te volgen en je werkzaamheden op die van andere zorgverleners af te stemmen. 
 • Je leert rugsparende hef- en tiltechnieken
 • Je krijgt lessen Eerste Hulp Bij Ongevallen. 
 • Je neemt de regelgeving betreffende hygiëne, veiligheid, milieu en gezondheid onder de loep en kan deze nadien toepassen. 
 • Je bekwaamt je in communicatie met zorgbehoevenden.
 • Je leert verzorgings- en opmaaktechnieken uitvoeren zodat de zorgvrager zich opgefrist voelt.
 • Je kan ook mondzorg conform de richtlijnen uitvoeren.
 • Je leert hoe je aan de verpleegkundige kan rapporteren. 
 • Qrios leert je het sociale netwerk van de zorgvrager, zoals familie en vrienden te informeren en ondersteunen. 
 • Je leert zorg dragen voor de kledij, het linnengoed en schoeisel van de zorgvrager.
 • Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je in ons centrum deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming en zo je diploma behalen. Het voordeel van dit diploma is een betere verloning in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die georganiseerd worden door een openbaar bestuur.

Om in te schrijven kan je terecht op het secretariaat van de campus. Neem contact op met de campus voor de openingsuren van het secretariaat en de startdatum van de inschrijvingen.

Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je:

 • uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven

 Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over VDAB (mogelijkheid tot VDAB-contract), vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …

 

Praktisch

Het modeltraject kan je beëindigen in 1 schooljaar (Hasselt) of in 1,5 jaar (Tienen en Kessel-Lo).

Geen voorkennis vereist.

Voor meer info kan je terecht bij 

Lessenrooster / inschrijven

Zorgkundige   Lesuren Start Einde Inschrijven
Hasseltmaandag Toon lesmomenten 08:55 - 17:05 07 sep 2020 24 jan 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 08:55 - 17:05 07 sep 2020 24 jan 2021inschrijven
 vrijdag Toon lesmomenten 08:55 - 17:05 07 sep 2020 24 jan 2021inschrijven
Kessel-Lo Toon lesmomenten 08:00 - 16:20 07 sep 2020 22 jan 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 08:00 - 16:20 01 feb 2021 25 jun 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 08:00 - 16:20 01 feb 2021 30 jun 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 18:00 - 21:50 07 sep 2020 22 jan 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 08:00 - 16:20 04 feb 2021 30 jun 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 08:00 - 16:20 10 sep 2020 22 jan 2021inschrijven
Tienen Toon lesmomenten 08:00 - 16:20 07 sep 2020 22 jan 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 08:00 - 16:20 07 sep 2020 22 jan 2021inschrijven
Tongeren Toon lesmomenten 18:00 - 21:50 08 sep 2020 30 jun 2021inschrijven
5618-89