Wie in de uitvaartsector werkt of wil werken, kan zich professionaliseren in de uitvaartzorg door deze opleiding te volgen. Naast theorie is er vooral veel praktijk. Er wordt aan de hand van werkplekleren vooral kennis en praktijk bijgebracht. Je leert hoe je op een respectvolle manier omgaat met mensen die in rouw zijn en hoe je een uitvaart mee helpt uitvoeren.

Inhoud

De cursus bestaat uit:

Logistiek uitvaartonderneming

In deze module leert men het materieel en de accessoires klaarmaken die nodig zijn voor de uitvaart, de logistieke ruimtes, installaties, materieel en materiaal schoonmaken, het preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren alsook het stockbeheer opvolgen. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode. Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

Voorafgaand aan de uitvaart

In deze module leert men aspecten van de organisatie voorafgaand aan de uitvaart uitvoeren met in begrip van het ophalen van de post-mortemdocumenten alsook het behandelen en presenteren van het lichaam. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode. Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

Ondersteuning uitvaartceremonie

In deze module leert men ondersteuning bieden tijdens de uitvoering van de uitvaartceremonie. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode. Gelet op de eigenheid/inhoud van deze module wordt deze grotendeels gerealiseerd via werkplekleren.

Praktisch

160

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Uitvaartmedewerker   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 07 sep 2020 30 jun 2021inschrijven
5707-16