Inhoud

In deze module leert men de administratieve post-mortemdocumenten organiseren, de voorwaarden voor een uitvaart controleren, het lichaam behandelen en presenteren, de uitvaartceremonie uitvoeren, de betalingen innen alsook een opgraving superviseren. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode. Gelet op de eigenheid/inhoud van deze module wordt deze grotendeels gerealiseerd via werkplekleren

Praktisch

300

Je behaalde het certificaat van Uitvaartassistent.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Supervisie uitvaart wordt momenteel niet ingericht. Indien Supervisie uitvaart weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Supervisie uitvaart bij Qrios aangeboden wordt.