Inhoud

In deze module leert men het materieel en de accessoires klaarmaken die nodig zijn voor de uitvaart, de opdrachten geven om de logistieke ruimtes, installaties, materieel en materiaal schoon te maken, het plannen en organiseren van het preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen alsook het stockbeheer organiseren. Men leert ook personeel in de uitvaartceremonie ondersteunen, de activiteiten van het team coördineren, de dagelijkse werking van de uitvaartonderneming leiden, het personeel opvolgen en evalueren alsook het bepalen van promoties en communicaties voor de uitvaartcentra. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode. Gelet op de eigenheid/inhoud van deze module wordt deze grotendeels gerealiseerd via werkplekleren.

Praktisch

300

Je behaalde het certificaat van Uitvaartassistent.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Coördinatie uitvaartonderneming wordt momenteel niet ingericht. Indien Coördinatie uitvaartonderneming weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Coördinatie uitvaartonderneming bij Qrios aangeboden wordt.