Inhoud

In deze module leert men de organisatie voorafgaand aan de uitvaart uitvoeren alsook de klant bij leven adviseren over de opmaak van zijn/haar uitvaart. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode. Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

Praktisch

80

Je beschikt over het certifikaat van Uitvaartmedewerker.

Lessenrooster / inschrijven

Organisatie uitvaart   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen woensdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 19 feb 2020 13 mei 2020inschrijven
2117-80