Inhoud

In deze module leert men het materieel en de accessoires klaarmaken die nodig zijn voor de uitvaart, de logistieke ruimtes, installaties, materieel en materiaal schoonmaken, het preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren alsook het stockbeheer opvolgen, de administratieve postmortemdocumenten controleren en het innen van betalingen. Er wordt steeds aandacht besteed aan het werken in teamverband met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn én het handelen volgens de professionele gedragscode. Deze module wordt gerealiseerd via een relevant aandeel werkplekleren.

Praktisch

60

Je beschikt over het certifikaat van Uitvaartmedewerker.

Lessenrooster / inschrijven

Organisatie en administratie uitvaartonderneming   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen woensdag Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 13 nov 2019 19 feb 2020inschrijven
Tongerenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 04 sep 2019 25 sep 2019inschrijven
2116-79