Welke eisen stelt de wet aan een voorschrift, aan het bewaren, etiketteren en afleveren van een geneesmiddel? Welke rechten, maar ook welke plichten heeft de apotheker? Op deze vragen zal je ondermeer een antwoord krijgen binnen het deel regelgeving en deontologie. In het gedeelte toxicologie krijg je een inleiding tot de toxicologie, de leer der vergiften. Je leert hoe intoxicaties met geneesmiddelen ontstaan, verlopen en wat je er aan kan doen. Ook andere veel voorkomende intoxicaties komen aan bod.

Inhoud

 • Regelgeving:
  • Farmaceutische wetgeving en deontologie
  • De rechten en plichten van de apotheker en FTA 
 • Tarificatie
  • Sociale zekerheid in België
  • Aanrekenen van geneesmiddelen
 • Toxicologie:
  • Basisbegrippen
  • Intoxicaties met geneesmiddelen
  • Andere intoxicaties (o.a. ethanol, koolstofmonoxide)

Praktisch

60

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Toxicologie, tarificatie en regelgeving   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 08 jan 2021 23 apr 2021inschrijven
1681-32