Om de werkingsinvloeden van geneesmiddelen op het menselijke lichaam te begrijpen, is een basiskennis anatomie, fysiologie en ziekteleer onontbeerlijk. In deze module bestudeer je per lichaamsstelsel deze 3 onderwerpen. Zo word je dankzij deze module perfect voorbereid voor het vak farmacologie.

Inhoud

  • het bewegingsstelsel
  • het hart- en vaatstelsel
  • het luchtwegenstelsel
  • het maagdarmstelsel
  • het urinewegstelsel
  • het genitaal stelsel
  • het hormonaal stelsel
  • het zenuwstelsel
  • het oog en het oor

Praktisch

80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Toegepaste anatomie en fysiologie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 05 sep 2019 20 dec 2019inschrijven
1675-26