Kan één druppel een verschil maken? Ja dat kan het zeker! Nauwkeurig kunnen werken is een erg belangrijke eigenschap als apothekersassistent. In de module toegepaste analytische chemie leer je om verschillende berekeningen nauwkeurig uit te voeren. Bij het uitvoeren van zuur-basetitraties zal je zien dat die ene druppel het verschil kan maken tussen een zure en een basische pH en leer je om aan de hand hiervan te analyseren hoeveel er van een bepaalde stof in een mengsel zit.

Inhoud

  • Eenheden en meten
  • Massa van een atoom of molecuul
  • Het begrip mol
  • Vervangen van stoffen
  • Dichtheid van vloeistoffen
  • Concentratie van een oplossing
  • Verdunnen van oplossingen
  • Stoichiometrische berekeningen
  • Zuur-base titraties

Praktisch

40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Toegepaste analytische chemie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 19 nov 2020 04 feb 2021inschrijven
1674-25