Afspraken en agendabeheer

In deze module leer je om de agenda van de tandartsenpraktijk correct te hanteren. Daarin worden volgende zaken besproken: het inplannen van afspraken naar de gemaakte protocollen in de praktijk, een correcte pijnbepaling doen met de patiënt om de afspraak correct te kunnen inplannen naar hoogdringendheid, rekening houden met levertermijnen van de tandtechnieker, correct telefoongesprek met een patiënt voeren. Voor dit alles maken we ook gebruik van kantoorsoftware (Word, Excel, Powerpoint).

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
60

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Afspraken en agendabeheer   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 10 okt 2019 06 feb 2020inschrijven
 donderdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 06 feb 2020 18 jun 2020inschrijven
1686-37

EHBO

Inhoud

In deze module maak je kennis met de elementaire EHBO-vaardigheden en leer je die toe te passen.

Praktisch

zie lessenrooster
20

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

EHBO   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 02 okt 2019 06 nov 2019inschrijven
 donderdag Toon lesmomenten 13:00 - 16:30 19 sep 2019 07 nov 2019inschrijven
1601-49

Algemene administratie

In deze module leer je hoe je een aantal algemene administratieve en boekhoudkundige taken moeten uitvoeren. Dit omvat o.a. de briefwisseling tussen de tandarts en andere (tand)artsen, specialisten en patiënten, communicatie tussen de tandartspraktijk en het tandtechnisch labo, verwerken van documenten voor de mutualiteit en het gebruik van kantoorsoftware (Word, Excel, Powerpoint).

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Algemene administratie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 17 sep 2019 12 nov 2019inschrijven
1684-35

Medische administratie

Naast het gebruik van kantoorsoftware, zoals Word, Excel en Powerpoint, maak je in deze module kennis met gespecialiseerde tandheelkundige software. Daarnaast leer je ook de basis van de tandheelkundige nomenclatuur te hanteren.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
40

Je behaalde het deelcertificaat 'Algemene administratie'

Lessenrooster / inschrijven

Medische administratie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 10 dec 2019 12 feb 2020inschrijven
1685-36

Onderhoud, hygiëne en steriliteit

In deze module maak je kennis met het reinigen, ontsmetten, verpakken en steriliseren van tandheelkundige materialen. Tevens leer je de juiste procedures om de werkruimte op te ruimen en schoon te maken en om een optimale hygiëne te verkrijgen in de behandelruimte.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Onderhoud, hygiëne en steriliteit   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 16 sep 2019 14 nov 2019inschrijven
 donderdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 03 okt 2019 09 jan 2020inschrijven
1687-38

Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting

Je leert in de module tandheelkundige gezondheidsvoorlichting hoe je patiënten moeten informeren en sensibiliseren over mond- en tandhygiëne, welke de voornaamste ziektes van tand en tandvlees zijn, wat een tandartsassistent(e) daaraan kan doen, maar vooral wat de patiënten moeten doen om problemen te voorkomen. Ook het onderhoud van prothesen komt in deze module aan bod.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
20

Je behaalde de deelcertificaten van 'EHBO' en 'Onderhoud, hygiëne en steriliteit'.

Lessenrooster / inschrijven

Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 09 dec 2019 03 feb 2020inschrijven
1688-39

Assistentie bij tandheelkundige behandelingen

Na deze module kan je materialen en instrumenten klaarleggen en aanreiken. Je verwerft ook inzicht in tandheelkundige behandelingen, toestellen en producten en leren die kennis toepassen in het assisteren van de tandarts bij de behandelingen.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
100

Je behaalde de deelcertificaten van 'EHBO' en 'Onderhoud, hygiëne en steriliteit'.

Lessenrooster / inschrijven

Assistentie bij tandheelkundige behandelingen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotwoensdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 13 nov 2019 10 jun 2020inschrijven
  Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 20 sep 2019 14 feb 2020inschrijven
1691-42

Logistieke ondersteuning

Naast het beheren van de productvoorraad leer je in deze module ook de werking van toestellen controleren en deze indien nodig te onderhouden, bij te stellen en storingen te signaleren.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
20

Je behaalde de deelcertificaten van 'EHBO' en 'Onderhoud, hygiëne en steriliteit'.

Lessenrooster / inschrijven

Logistieke ondersteuning   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 05 sep 2019 10 okt 2019inschrijven
1692-43

Communicatie met patiënten

Deze module bereidt je je voor om op een professionele manier met patiënten om te gaan, waarbij je rekening houdt met de achtergrond en leeftijd van de individuele patiënt. Via praktijkgerichte casussen leer je met klachten om te gaan, praktische afspraken te maken en de nodige informatie over behandelingen te geven. Ook leer je om poetsinstructies en adviezen te geven aan patiënten.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
60

Je behaalde de deelcertificaten van 'EHBO' en 'Onderhoud, hygiëne en steriliteit'.

Lessenrooster / inschrijven

Communicatie met patiënten   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 13:00 - 16:30 24 okt 2019 10 feb 2020inschrijven
1693-44

Werkplekleren: observatie en basisassistentie in een tandartspraktijk

In deze module wordt de wisselwerking tussen theorie en praktijk mogelijk gemaakt. Je integreert algemene en sectorspecifieke competenties in een levensechte situatie. Via observatie maak je kennis met de tandartspraktijk, zowel qua omgang met patiënten als qua tandheelkundige behandelingen.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
40

Je behaalde de deelcertificaten van 'EHBO' en 'Onderhoud, hygiëne en steriliteit'.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Werkplekleren: observatie en basisassistentie in een tandartspraktijk wordt momenteel niet ingericht. Indien Werkplekleren: observatie en basisassistentie in een tandartspraktijk weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Werkplekleren: observatie en basisassistentie in een tandartspraktijk bij Qrios aangeboden wordt.

1881-38

Werkplekleren: ondersteuning en assistentie in een tandartspraktijk

Ook in deze module komt de wisselwerking tussen theorie en praktijk aan bod in een praktische situatie. Je leert in deze module om in een tandartspraktijk taken met betrekking tot tandheelkundige assistentie en administratie uit te voeren.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
140

Je behaalde de deelcertificaten van 'Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting, Assistentie bij tandheelkundige behandelingen, Logistieke ondersteuning, Communicatie met patiënten en Werkplekleren: observatie en basisassistentie in een tandartspraktijk'.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Werkplekleren: ondersteuning en assistentie in een tandartspraktijk wordt momenteel niet ingericht. Indien Werkplekleren: ondersteuning en assistentie in een tandartspraktijk weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Werkplekleren: ondersteuning en assistentie in een tandartspraktijk bij Qrios aangeboden wordt.

1882-39

Uitbreiding: communicatie met en assistentie bij specifieke doelgroepen

In deze module ontwikkel je je vaardigheden in de omgang met patiënten die een specifieke aanpak vereisen, zoals andersvaliden en patiënten met geriatrische of psychiatrische aandoeningen.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
20

Je behaalde eerst het certificaat van de opleiding Tandartsassistent

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Uitbreiding: communicatie met en assistentie bij specifieke doelgroepen wordt momenteel niet ingericht. Indien Uitbreiding: communicatie met en assistentie bij specifieke doelgroepen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Uitbreiding: communicatie met en assistentie bij specifieke doelgroepen bij Qrios aangeboden wordt.

1894-51

Uitbreiding: mentor op de werkvloer

Steeds meer functies vereisen een coach of mentor op de werkvloer. Deze module komt tegemoet aan die nood en brengt je de vereiste vaardigheden bij voor het coachen van stagiairs en nieuwe medewerkers.

Inhoud

Praktisch

zie lessenrooster
80

Je behaalde eerst het certificaat van de opleiding Tandartsassistent

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Uitbreiding: mentor op de werkvloer wordt momenteel niet ingericht. Indien Uitbreiding: mentor op de werkvloer weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Uitbreiding: mentor op de werkvloer bij Qrios aangeboden wordt.

1923-80