Q³ nodigt cursisten uit om samen wijs onderwijs maken. Q³ vormt een antwoord op het onderwijs van de toekomst waar de competenties van de 21ste eeuw verworven worden.

Q³ wil een realistische leer- en leefgemeenschap zijn waar levenslang leren een fundament is. Dit wil Q³ proberen te bereiken via projectonderwijs, waarbij leerplandoelstellingen geclusterd worden rond een thema. Cursisten kunnen op deze manier kennis, vaardigheden en attitudes verwerven. Werkplekleren krijgt een centrale rol.

Omwille van deze nieuwe werkwijze ziet ons klaslokaal er ook anders uit: we creëren een flexibele omgeving met een PC-ruimte en een praathoek waarin zelfsturend leren en projectonderwijs hun plaats vinden. Q3-cursisten zullen zich veilig voelen in een huislijke sfeer.

De leerkracht krijgt een coachende rol. Een coach zet de relatie met zijn cursist centraal, luistert, verplaatst zich in de cursist, stemt af, is in staat de ontwikkelingsrichting te herkennen en groei te stimuleren, is in staat tot reflectie na afloop, kan sturend werken. Door een leerweg op maat aan te bieden, willen we elke cursist ongeacht zijn voorgeschiedenis in staat stellen een diploma te behalen.

De kwaliteiten en talenten van de cursisten vormen de basis voor een succesvol verhaal om een diploma te behalen. Onze afstudeerrichtingen zijn Jeugd- en gehandicaptenzorg, Zorgkundige, Logistiek Assistent, Begeleider in de kinderopvang, Begeleider buitenschoolse kinderopvang, Attest baby’s en peuters, Begeleider animator voor bejaarden. Aanvullende algemene vorming zal geïntegreerd worden in de opleiding zodat de betrokken cursisten ook een diploma secundair onderwijs kunnen behalen.

 

 

Inhoud

  • We vertrekken vanuit een visie op de noodzakelijke competenties en kiezen ervoor om de keuze van de afstudeerrichting zolang mogelijk uit te stellen zodat cursisten een bewuste en doorleefde keuze kunnen maken en hun opleiding tot een succesvol einde kunnen brengen.
  • Ons uitgangspunt zijn de competenties die in de zorgsector een belangrijke rol spelen.
  • Aanvullend krijg je een aanbod van zowel specifieke als brede beroepskennis.
  • Tijdens de opleiding worden de competenties specifieker voor de verschillende afstudeerrichtingen: Jeugd-en gehandicaptenzorg, Zorgkundige, Logistiek assistent, Begeleider in de kinderopvang, Begeleider buitenschoolse kinderopvang, Attest baby’s en peuters, Begeleider animator voor bejaarden.

Op zoek naar meer informatie? Klik dan hier voor de PowerPoint.

 

Praktisch

Semester 1: 2 of 3 lesdagen in de campus. In de volgende semesters is het rooster afhankelijk van je individuele leertraject. Je kan de opleiding succesvol beëindigen in 2 schooljaren of 4 semesters.

Geen voorkennis vereist.

Voor meer info kan je terecht bij an.deklerk@Qrios.be.

Lessenrooster / inschrijven

995768-04