Werk je momenteel als onthaalouder en wil je dat graag blijven doen? Dan weet je dat je ten laatste op 01/04/2024 het attest ‘kinderbegeleider baby’s en peuters’ moet hebben. Om dit attest te behalen legt de wetgever je 18 modules en stage-uren op.

Qrios en de diensten voor gezinszorg slaan de handen in elkaar. We willen samenwerken opdat elke onthaalouder aan het werk kan blijven na 2024. Daarom organiseren wij de opleiding voor onthaalouders 2024.

Wij voorzien een traject van zes semesters met telkens twee modules en stages vanaf het tweede semester. 

 

Inhoud

  • Je leert de hedendaagse visie op opvoeden en begeleiden van kinderen kennen en je leert hoe je deze kan toepassen.
  • We staan stil bij de ontwikkeling van jonge kinderen (baby's, peuters en kleuters) en maken je wegwijs in de passende dagelijkse aanpak van deze kleine telgen.
  • Je leert over de aanpak van kinderen met extra zorgvragen. Hoe kan je de noden van deze kleintjes herkennen en beantwoorden? Wat kan je betekenen voor hun ouders?
  • Elk gezin en elke ouder is anders. Vanuit respect voor deze verscheidenheid leer je omgaan met de (socio-culturele) achtergrond van elk kind.
  • Ouders vertrouwen hun grootste schat aan jou toe. Je bent een bevoorrechte helper in hun opvoedingsproces. We reiken je tips aan om waardevolle contacten te onderhouden met de ouders en om hen te ondersteunen in hun opvoedingstaak.
  • Goed kunnen observeren en rapporteren is nodig om ouders en collega's correct in te lichten. We bestuderen deze basisprincipes en oefenen grondig.
  • Werken in een kinderopvang betekent ook deelnemen aan of organiseren van vergaderingen. Je leert kort en krachtig vergaderen.
  • De dagelijkse verzorging en EHBO zijn belangrijke vaardigheden en krijgen dan ook de nodige aandacht en inoefening.
  • Al de modules zijn opgebouwd met het oog op het aanbieden van kwaliteitsvolle opvang.
  • Aan deze opleiding zijn er stages verbonden. Een groot deel van de opgelegde uren kan je in de eigen opvang presteren. Het aantal stage-uren varieert per semester.

Praktisch

80 per semester (totaal van 6 semesters)

Instapvoorwaarden: Werken als onthaalouder.

Voor meer info kan je terecht bij sylvia.haex@ qrios.be.

 

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Onthaalouder wordt momenteel niet ingericht. Indien Onthaalouder weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Onthaalouder bij Qrios aangeboden wordt.

5662-36