Naast het gebruik van kantoorsoftware, zoals Word, Excel en Powerpoint, maak je in deze module kennis met gespecialiseerde tandheelkundige software. Daarnaast leer je ook de basis van de tandheelkundige nomenclatuur te hanteren.

Inhoud

Praktisch

40

Je behaalde het deelcertificaat 'Algemene administratie'

Lessenrooster / inschrijven

Medische administratie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 13:00 - 16:30 03 dec 2020 04 feb 2021inschrijven
 donderdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 23 nov 2020 12 feb 2021inschrijven
1685-36