Naast het gebruik van kantoorsoftware, zoals Word, Excel en Powerpoint, maak je in deze module kennis met gespecialiseerde tandheelkundige software. Daarnaast leer je ook de basis van de tandheelkundige nomenclatuur te hanteren.

Inhoud

Praktisch

40

Je behaalde het deelcertificaat 'Algemene administratie'

Lessenrooster / inschrijven

Medische administratie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotmaandag Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 14 dec 2020 08 mrt 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 11 mrt 2021 13 mei 2021inschrijven
1685-36