Kinderen; ze zijn volgens jou het grootste geschenk in het leven. Je hart maakt dan ook een sprongetje in het bijzijn van baby’s en peuters. Een dagje voor de kids zorgen? Met plezier! Bij het oppikken van je mete- of petekind, nichtjes en neefjes in de crèche, heb je wel vaker gedacht ‘hier zou ik met plezier komen werken’. Misschien heb je zelf al een wondertje op de wereld gezet, maar wil je je goede zorgen niet beperken tot één zieltje? De opleiding ‘begeleider in de kinderopvang’ van Qrios tilt je ouderlijke instincten naar een professioneel niveau. Met een certificaat of diploma ben je welkom in kinderdagverblijven, kleuterscholen, centra voor kinderzorg, … om op de ontwikkeling en zorg toe te zien van 0 tot 3 jaar.

 

Inhoud

 • Jonge en schoolgaande kinderen hebben elk een specifieke begeleiding nodig. Zo ligt de nadruk bij baby’s en peuters meer op de zorg en het voorzien van stimulerende activiteiten. Terwijl je bij kleuters een eerder opvoedende houding zal moeten aannemen. Qrios maakt je wegwijs in de dagelijkse, meest aangewezen omgang met kinderen van verschillende leeftijden
 • Je leert over mogelijke specifieke zorgbehoeftes van kinderen, zowel lichamelijk als psycho-sociaal. Je ervaart hoe je hiermee moet omgaan en hoe je kan anticiperen op bepaalde noden
 • Bij het participeren in een kinderopvang horen ook enkele administratieve taken. Zo zal je aanwezigheden moeten registreren, bepaalde gedragingen rapporteren en nota’s aan collega’s of ouders bezorgen. Teamvergaderingen zijn ook niet vreemd aan het beroep. Qrios leert je in al het hiervoor genoemde verantwoordelijkheid opnemen en de taken correct uitvoeren
 • Je leert ook met de vader en moeder een goede band te ontwikkelen. Tenslotte sta je dagelijks in contact met één van beide tijdens de breng- en onthaalmomenten. Door een regelmatig overleg kan je de aanpak van zoon of dochter bijsturen en optimaliseren. Je houdt daarbij rekening met de socio-culturele achtergrond van het kind en gezin
 • Qrios brengt je op de hoogte van hedendaagse visies op opvoeden en begeleiden in kinderdagverblijven.
 • Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je in ons centrum deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming en zo je diploma behalen. Het voordeel van dit diploma is een betere verloning in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die georganiseerd worden door een openbaar bestuur.
 • Via de link stageplaatsen kan je al op zoek gaan naar een stageplaats of kan je kennismaken met de voorzieningen waar je als stagiair en beroepskracht aan de slag kunt gaan.

De opleiding ‘kinderbegeleider’ bestaat uit twee trajecten: ‘baby’s en peuters‘ en ‘schoolgaande kinderen’. Elk traject afzonderlijk levert een specifiek certificaaat of diploma op (kinderbegeleider baby’s-Peuters of kinderbegeleider schoolgaande kinderen) en beslaat standaard 1 jaar. Cursisten worden aangemoedigd om - via 1 semester extra - beide trajecten te volgen omdat dit hun kansen op werkgelegenheid gevoelig uitbreidt.

Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag van campus VSPW. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je:

 • uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven en het voorschot betalen

Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over de VDAB, vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …

 

Praktisch

Voor deze beroepsopleiding kom je minstens 1 tot 2 dagen per week naar de campus en je hebt 2 tot 3 dagen stage. Het modeltraject kan je succesvol beëindigen in 1,5 schooljaar.

max. € 300 per semester, exclusief handboeken en lesmateriaal

Geen voorkennis vereist.

Voor meer info kan je terecht bij sylvia.haex@ qrios.be.

Lessenrooster / inschrijven

Kinderbegeleider baby's en peuters   Inschrijven Lesuren Start Einde
Hasselt Toon lesmomenten inschrijven 08:55 - 12:35 02 feb 2021 20 jun 2021
 dinsdag Toon lesmomenten inschrijven 08:55 - 17:05 07 sep 2020 24 jan 2021
5613-84