Vlaanderen kent tal van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die zich in een problematische opvoedings- of welzijnssituatie bevinden. Deze personen hebben hulp van derden hard nodig. Weet jij van aanpakken en wil je graag hét verschil maken voor mensen die in een moeilijk parket zitten? Dan leert Qrios je graag hoe je als opvoeder-begeleider de levenskwaliteit van personen met een beperking of problematiek kan verbeteren. Het bijzondere aan de jeugd- en gehandicaptenzorg is dat je er veel kanten mee uit kan. Je kan aan de slag in asielcentra, behandelingscentra, internaten, buurtwerkingen, voorzieningen voor personen met een mentale/fysieke beperking, dagcentra, enzovoorts. 

Weet je nog niet goed welke opleiding binnen Personenzorg de meest geschikte is voor jou? Informeer dan zeker naar de vernieuwende aanpak van Q3 in Hasselt. Q3 maakt een gemeenschappelijke start voor alle opleidingen personenzorg ongeacht je afstudeerrichting. Meer info vind je op deze website of via e-mail.

Inhoud

 • In de opleiding Opvoeder/Begeleider (Jeugd- en gehandicaptenzorg) verwerf je competenties om te kunnen functioneren als opvoeder of begeleider in het pedagogisch werkveld.
 • Deze competenties vertrekken vanuit een aantal invalshoeken; namelijk het persoonlijk begeleiden, ondersteunen van een groep, het organiseren van een optimaal leefklimaat, samenwerken in team, de contacten met het cliëntsysteem onderhouden, methodisch en professioneel werken, plus bevorderen van eigen deskundigheid
 • Je leert tevens de gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk te bewaken. Dan gaat het evengoed over jezelf als de cliënt! 
 • Verder oefen je je communicatieve en expressieve vaardigheden. Het Qrios-team leert je constructieve gesprekken voeren en toont hoe lichaamshouding en gezichtsuitdrukking daartoe bijdragen
 • Je leert waar de grenzen in omgang met de cliënt liggen. Want wat betekent het precies om deontologisch en ethisch te handelen?
 • Wanneer je geconfronteerd wordt met moeillijk gedrag, moet je weten hoe je daar gepast op reageert. Qrios traint je in het opvangen van driftbuien, emotionele momenten of paniek. Met het certificaat in handen, ben je nog moeilijk uit je lood te slaan!
 • Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je in ons centrum deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming en zo je diploma behalen. Het voordeel van dit diploma is een betere verloning in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die georganiseerd worden door een openbaar bestuur.

Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je:

 • uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven en het voorschot betalen

Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over VDAB (mogelijkheid tot VDAB-contract), vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …

 

Praktisch

Je kan het modeltraject beëindigen in twee schooljaren.

Geen voorkennis vereist.

Meer info:  

Lessenrooster / inschrijven

Opvoeder/Begeleider (Jeugd- en gehandicaptenzorg)   Lesuren Start Einde Inschrijven
Hasselt Toon lesmomenten 08:25 - 17:05 02 sep 2019 31 jan 2020inschrijven
Kessel-Lo Toon lesmomenten 08:00 - 16:20 03 feb 2020 26 jun 2020inschrijven
  Toon lesmomenten 08:00 - 16:20 02 sep 2019 24 jan 2020inschrijven
5616-87