Wil je graag bijdragen tot een betere kwaliteit van de hulp- en dienstverlening aan maatschappelijk kwetsbare groepen en etnisch-culturele minderheden? Dan is de opleiding interculturele medewerker iets voor jou. Onze maatschappij wordt steeds diverser, waardoor interculturele competenties aan belang winnen.

We geven je graag wat meer uitleg over de functie van interculturele medewerker. Een interculturele medewerker:

 • Is een brug- en bemiddelingsfiguur tussen cliënt en beroepskrachten
 • Ondersteunt organisaties bij het uitbouwen van een toegankelijke en afgestemde dienst- en hulpverlening
 • Werkt mee aan het ontwikkelen van een activiteitenaanbod voor specifieke doelgroepen
 • Draagt bij tot een goede samenwerking tussen personen van verschillende culturen in de eigen organisatie en partnerorganisaties
 • Signaleert knelpunten, sterktes en kansen in de hulpverlening aan specifieke doelgroepen
 • Werkt mee aan het bevorderen van de gelijkwaardigheid van specifieke doelgroepen en van hun deelname aan het maatschappelijke leven
 • Werkt voornamelijk binnen de gezondheidszorg en het welzijnswerk

Inhoud

Onze modules:

 • Interculturele communicatie
 • Interculturele diversiteit
 • Deontologie en beroepsethiek
 • Teamondersteunend werken
 • Methodisch werken
 • Functionele informatieve vaardigheden
 • Communicatietechnieken
 • Functioneel observeren
 • Empowerment gericht werken
 • Methodisch handelen
 • Professionaliteit en deskundigheid
 • Teamgericht samenwerken
 • Groepsprocessen begeleiden
 • Cliëntgerichte begeleiding
 • Organisatorische vaardigheden
 • Seminarie
 • Actuele tendensen in de gezondheidszorg
 • Kwaliteitszorg
 • Groepsactiviteiten begeleiden
 • Stage

Praktisch

1220 lesuren, inclusief stage, voltijds kan je de opleiding op 1 jaar afwerken
max. € 300 per semester, exclusief handboeken en lesmateriaal

Je beschikt over voldoende kennis van het Nederlands. Vooraleer je je kan inschrijven heb je een persoonlijk gesprek met de coördinator van de opleiding.

Contactpersoon: Erika Everaert, coördinator. E-mail: vti@qrios.be

Wie nog geen diploma secundair onderwijs heeft, kan bijkomend de opleiding aanvullende algemene vorming volgen. De combinatie van beide opleidingen leidt tot het diploma secundair onderwijs. Dit verlengt het traject.

Lessenrooster / inschrijven

Interculturele medewerker   Inschrijven Lesuren Start Einde
Kessel-Lo Toon lesmomenten inschrijven 09:00 - 16:00 01 feb 2021 25 jun 2021
  Toon lesmomenten inschrijven 09:00 - 16:00 07 sep 2020 22 jan 2021
  Toon lesmomenten inschrijven 09:00 - 16:00 01 feb 2021 25 jun 2021
  Toon lesmomenten inschrijven 09:00 - 16:00 07 sep 2020 22 jan 2021
5711-20