In de module farmacologie leer je de verschillende geneesmiddelengroepen zoals opgenomen in het Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. Hoe werkt het geneesmiddel? Voor welke indicaties wordt het gebruikt? Hoe moet het ingenomen worden? Welke bijwerkingen brengt het geneesmiddel met zich mee? Welke interacties of contra-indicaties komen voor? Als Qrios-cursist bereiden we je zo voor opdat je een echte geneesmiddelenexpert bent voor je met je stage FTA start.

Inhoud

 • Inleiding en neurotransmitters
 • Cardiovasculair stelsel
 • Bloed en stolling
 • Gastro-intestinaal stelsel
 • Ademhalingsstelsel
 • Hormonaal stelsel
 • Gynaeco-verloskunde
 • Uro-genitaal stelsel
 • Pijn en koorts
 • Osteo-articulaire aandoeningen
 • Zenuwstelsel
 • Infectieziekten
 • Immuniteit
 • Oogaandoeningen

Praktisch

80
€ 120 exclusief handboek en/of lesmateriaal

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Farmacologie   Inschrijven Lesuren Start Einde
Aarschot Toon lesmomenten inschrijven 08:45 - 12:15 14 dec 2020 26 apr 2021
1619-67