Adviesverlening is een essentieel onderdeel van de job als apothekersassistent, zeker bij het afleveren van zelfzorggeneesmiddelen en voedingssupplementen. Hoe voer je een gestructureerd zelfzorggesprek? Welke geneesmiddelen kan je zonder voorschrift afleveren en waarvoor worden ze gebruikt? Welk advies geef ik aan de patiënt? Misschien is het voldoende om de voeding aan te passen, maar het kan ook nodig zijn de patiënt door te sturen naar een arts. De module farmaceutische zorg helpt je om op al deze vragen en die van de patiënt een antwoord te formuleren.

Inhoud

  • Voorlichting en advies
  • Voedingsleer
  • Toedieningsvormen: oogdruppels, oordruppels, zetpillen, vaginale crèmes, …
  • Zelfzorgadviezen: Pijn en koorts, hoest, neusverkoudheid, noodpil, obstipatie, diarree, …

Praktisch

80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Farmaceutische zorg   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 08:45 - 12:15 04 jan 2021 22 apr 2021inschrijven
1618-66