Een glimlach op het gezicht van een oudere maakt jouw dag helemaal goed. Je bent niet alleen graag in het gezelschap van ‘de gezegende leeftijd’, je vindt het ook belangrijk dat de bejaarden zich nog gewaardeerd voelen. Je biedt daarom een luisterend oor, en zinvolle dagbesteding en je creëert een aangename sfeer. Al deze bekommernissen staan hoog in het vaandel van de begeleider-animator voor bejaarden. Lees jij hier over jezelf, maar heb je nog geen job in de zorg? Dan is het hoog tijd om met een opleiding van Qrios je horizonten te verruimen!

Weet je nog niet goed welke opleiding binnen Personenzorg de meest geschikte is voor jou?

Informeer dan zeker naar de vernieuwende aanpak van Q3. 

Q3 maakt een gemeenschappelijke start voor alle opleidingen personenzorg ongeacht je afstudeerrichting. Meer info vind je op deze website of via e-mail.

Inhoud

 • Je leert de oudere zowel individueel als in groep te ondersteunen en begeleiden bij het nuttig invullen van een kwaliteitsvolle tijdsbesteding. 
 • Je leert activiteiten aanpassen aan de bejaarde met een specifieke zorgvraag.
 • Qrios laat je zien hoe de ouderenanimatie geïntegreerd kan worden in een ruimer geheel van zorg voor wonen en leven. In dat kader is het belangrijk dat je leert samenwerken in een multidisciplinair team.
 • In de praktijk zal je ongetwijfeld te maken krijgen met deontologisch en ethisch gevoelige kwesties. Denk maar aan het nakende levenseinde. Het Qrios-team bekijkt samen met jou hoe je daarmee om kan gaan.
 • Je leert bij over de biologische aspecten van het ouder worden. Wat verandert er lichamelijk voor de bejaarden en hoe ga je daar gepast mee om?
 • Je wordt getraind in geronto-agogische vaardigheden. Concreet betekent dit dat je contact leert maken met (zwaar) hulpbehoevende ouderen zodat je aangepaste activiteiten kan voorstellen.
 • Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, dan kan je in ons centrum deze opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming en zo je diploma behalen. Het voordeel van dit diploma is een betere verloning in welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die georganiseerd worden door een openbaar bestuur.
 • Via de link stageplaatsen kan je al op zoek gaan naar een stageplaats of kan je kennismaken met de voorzieningen waar je als stagiair en beroepskracht aan de slag kunt gaan.

Wij adviseren je om vooraf deel te nemen aan een infodag van campus VSPW. De data van de infodagen vind je op onze homepagina bij ‘Nieuws & activiteiten’. Tijdens een infodag kan je:

 • uitgebreid kennismaken met de zorg- en welzijnsopleidingen
 • inzicht verwerven in cursusmateriaal en ander lesmateriaal
 • inschrijven en het voorschot betalen

Om een goede start te maken, bieden wij ook de mogelijkheid om info op jouw maat te bespreken:

 • gesprek met de opleidingscoördinator over een leerweg op jouw maat: vrijstelling op basis van voorgaande opleidingen, spreiden van de opleiding in de tijd, afspraken bij leerproblemen, …
 • administratieve en financiële info waarbij je vragen kan stellen over de VDAB, vrijstelling RVA, kindergeld, betaald educatief verlof, opleidingscheques, prijs van je beroepsopleiding, …

Praktisch

Voor deze beroepsopleiding kom je in het eerste semester 2 of 3 dagen per week naar de campus . Vanaf het tweede semester kom je minstens 1 dag per week naar de campus en je hebt 2 tot 3 dagen stage. Het modeltraject kan je succesvol beëindigen in 2,5 schooljaren.

Geen voorkennis vereist.

Meer info: Angelique.Demollin@Qrios.be

Lessenrooster / inschrijven

Begeleider-animator voor bejaarden   Lesuren Start Einde Inschrijven
Hasselt Toon lesmomenten 08:25 - 17:05 02 sep 2019 31 jan 2020inschrijven
5614-85