De opleiding tot woonassistent wil je voorbereiden op of ondersteunen in een functie als woonassistent in een groep van assistentiewoningen (vroeger serviceflats genoemd). Assistentiewoningen zijn bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar af en toe hulp nodig hebben bij zelfzorg of kleine praktische taken. Als woonassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Je zorgt ervoor dat de nodige dienstverlening aan huis komt, zoals poetshulp, warme maaltijden, thuisverpleging, … en stemt deze op elkaar af. Je wijst mensen de weg naar zinvolle tijdsbesteding of organiseert zelf activiteiten. Daarbij heb je in het bijzonder oog voor ontmoetingskansen en het stimuleren van contacten tussen bewoners en met de buurt.

Deze opleiding is een initiatief van vijf Centra voor Volwassenenonderwijs met een sterke pijler aan opleidingen in personenzorg. 

               

Inhoud

De opleiding  is opgebouwd in 11 dagen in vijf deelmodules.

  •  Het werk van de woonassistent (16 uur)
  • Wetgeving: waaraan moet je voldoen? (8 uur)
  • Wegwijs in het hulpverleningsaanbod, premies en sociale tarieven? (16 uur)
  • EHBO (16 uur)
  • Begeleide intervisie: concreet aan de slag in jouw praktijk (16 uur)

Praktisch

82

Om te kunnen starten in deze opleiding moet je reeds een opleiding binnen personenzorg (secundair onderwijs) of sociale opleiding in hoger onderwijs gevolgd hebben of reeds werken als woonassistent. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, kan mogelijk toegelaten worden na een intakegesprek met de opleidingscoördinator.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Woonassistent in assistentiewoningen wordt momenteel niet ingericht. Indien Woonassistent in assistentiewoningen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Woonassistent in assistentiewoningen bij Qrios aangeboden wordt.

2013-73