De Buurtbetrekker is een netwerkmakelaar die mensen binnen en buiten het woonzorgcentrum met elkaar verbindt. Hij is een opportunist die boeiende samenwerkingen op poten zet, vrijwilligers mobiliseert en het woonzorgcentrum als draaischijf van een bruisende buurt ziet. Participatie en sociale inclusie zijn sleutelwoorden.

 

Inhoud

Je leert wat de rol van buurtbetrekker inhoud:

  • Brug bouwen tussen woonzorgcentrum en de lokale gemeenschap
  • concrete mogelijkheden zien en nieuwe mogelijkheden  bedenken om de rol gestalte te geven, ook ten aanzien van mensen met ernstige dementie
  • zicht hebt op de vereiste competenties en de eigen leerbehoeften om deze rol te kunnen vervullen
  • zicht hebt op de mogelijke integratie van deze rol in de organisatie en op de randvoorwaarden om deze rol goed te kunnen vervullen
  • Nadenken hoe je concreet aan de slag gaat als buurtbetrekker

Praktisch

10 lestijden

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Rol van buurtbetrekker in begeleider wonen en leven wordt momenteel niet ingericht. Indien Rol van buurtbetrekker in begeleider wonen en leven weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Rol van buurtbetrekker in begeleider wonen en leven bij Qrios aangeboden wordt.

5807-07