De Buurtbetrekker is een netwerkmakelaar die mensen binnen en buiten het woonzorgcentrum met elkaar verbindt. Hij is een opportunist die boeiende samenwerkingen op poten zet, vrijwilligers mobiliseert en het woonzorgcentrum als draaischijf van een bruisende buurt ziet. Participatie en sociale inclusie zijn sleutelwoorden.

 

Inhoud

Je leert wat de rol van buurtbetrekker inhoud:

  • Brug bouwen tussen woonzorgcentrum en de lokale gemeenschap
  • concrete mogelijkheden zien en nieuwe mogelijkheden  bedenken om de rol gestalte te geven, ook ten aanzien van mensen met ernstige dementie
  • zicht hebt op de vereiste competenties en de eigen leerbehoeften om deze rol te kunnen vervullen
  • zicht hebt op de mogelijke integratie van deze rol in de organisatie en op de randvoorwaarden om deze rol goed te kunnen vervullen
  • Nadenken hoe je concreet aan de slag gaat als buurtbetrekker

Praktisch

10 lestijden
€ 1,50 per lesuur exclusief handboeken en lesmateriaal

Lessenrooster / inschrijven

Rol van buurtbetrekker in begeleider wonen en leven   Inschrijven Lesuren Start Einde
Hasseltdinsdag Toon lesmomenten inschrijven 09:00 - 12:30 11 mei 2021 11 mei 2021
5807-07