De Activiteitenbegeleider organiseert en enthousiasmeert. Hij is gevoelig voor de noden van bewoners en vertaalt deze naar zinvolle dagbesteding. Klein of groot,  individueel of in groep, …

De activiteitenbegeleider werkt een programma uit waarin elke bewoner aan bod komt.

Inhoud

Je leert wat de rol als activiteitenbegeleider inhoud

  • Je bewust maken van betekenisvolle activiteit is:
    • Succesfactoren bij een activiteit
    • Methodisch werken
    • Activiteiten aanpassen aan nieuwe tendensen
  • Nadenken hoe je concreet aan de slag gaat als activiteitenbegeleider

Praktisch

10 lestijden

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Rol van activiteitenbegeleider in begeleider wonen en leven wordt momenteel niet ingericht. Indien Rol van activiteitenbegeleider in begeleider wonen en leven weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Rol van activiteitenbegeleider in begeleider wonen en leven bij Qrios aangeboden wordt.

5806-06