De Activiteitenbegeleider organiseert en enthousiasmeert. Hij is gevoelig voor de noden van bewoners en vertaalt deze naar zinvolle dagbesteding. Klein of groot,  individueel of in groep, …

De activiteitenbegeleider werkt een programma uit waarin elke bewoner aan bod komt.

Inhoud

Je leert wat de rol als activiteitenbegeleider inhoud

  • Je bewust maken van betekenisvolle activiteit is:
    • Succesfactoren bij een activiteit
    • Methodisch werken
    • Activiteiten aanpassen aan nieuwe tendensen
  • Nadenken hoe je concreet aan de slag gaat als activiteitenbegeleider

Praktisch

10 lestijden

Lessenrooster / inschrijven

Rol van activiteitenbegeleider in begeleider wonen en leven   Lesuren Start Einde Inschrijven
Hasseltwoensdag Toon lesmomenten 08:30 - 12:00 25 nov 2020 26 nov 2020inschrijven
5806-06