Startpunt van de reeks is een basisdag waarin je kennis maakt met de beroepsrollen, hun onderlinge samenhang, de plek in het geheel van de werking en de visie achter al deze ontwikkelingen. Bovenal verkrijg je inzicht in hoe jij je job in de toekomst kan invullen.

Na deze basisdag kan je inschrijven voor een of meerdere van zes vervolgdagen, elk gewijd aan één van de zes rollen.

Inhoud

  • Visie achter de ontwikkeling van begeleider wonen- en leven
  • Kennismaking met de beroepsrollen
  • Onderlinge samenhang tussen de verschillende beroepsrollen

Praktisch

20 lestijden

Lessenrooster / inschrijven

Basiscursus begeleider wonen en leven   Lesuren Start Einde Inschrijven
Hasseltwoensdag Toon lesmomenten 08:30 - 12:00 16 sep 2020 17 sep 2020inschrijven
5801-01