Sta je in het werkveld ouderenzorg? Wil je je kennis en ervaringen delen? Wil je je beroepsdeskundigheid verhogen door samen met andere begeleiders te reflecteren over je werk, over levensvragen in de zorg? Onze intervisiebijeenkomsten onder leiding van een professional bieden een antwoord op al je vragen.

 

Inhoud

  • Bespreken van casussen
  • Uitwisselen van ervaringen en methodieken
  • Themagericht werken op vraag
  • In groep zoeken naar (oplossingsgerichte) werkwijzen

Praktisch

20 lesuren
€ 30 exclusief handboek en/of lesmateriaal.

Minimum 16 jaar zijn

Lessenrooster / inschrijven

2144-10