Sta je in het werkveld ouderenzorg? Wil je je kennis en ervaringen delen? Wil je je beroepsdeskundigheid verhogen door samen met andere begeleiders te reflecteren over je werk, over levensvragen in de zorg? Onze intervisiebijeenkomsten onder leiding van een professional bieden een antwoord op al je vragen.

 

Inhoud

  • Bespreken van casussen
  • Uitwisselen van ervaringen en methodieken
  • Themagericht werken op vraag
  • In groep zoeken naar (oplossingsgerichte) werkwijzen

Praktisch

20 lesuren

Minimum 16 jaar zijn

Lessenrooster / inschrijven

Intervisie voor begeleiders-animatoren in de ouderenzorg   Lesuren Start Einde Inschrijven
Hasseltvrijdag Toon lesmomenten 09:00 - 12:30 20 sep 2019 15 mei 2020inschrijven
2144-10