Wondzorg en levensreddend handelen

Voorkomen is beter dan genezen, maar als een noodsituatie zich voordoet, wil je snel en efficiënt kunnen handelen. Het kan van levensbelang zijn. Bovendien is het wettelijk verplicht (KB 15 december 2010) om als bedrijf of organisatie personen in dienst te hebben die de eerste hulp kunnen verlenen.

Deze opfriscursus hulpverlener is bedoeld voor medewerkers die voor hun bedrijf, voorziening of organisatie al de nodige wettelijke kwalificaties als hulpverlener hebben behaald en jaarlijks verplicht moeten bijscholen. Je hebt dus al de basiscursus voor hulpverlener gevolgd. Een jaarlijkse bijscholing van 4 uren is verplicht om te blijven beschikken over de nodige kennis en vaardigheden. Door het volgen van deze opfriscursus blijf je wettelijk in orde.

Qrios is officieel erkend als opleidingsverstrekker van de vorming en bijscholing van hulpverleners (KBO: 0422.695.514) en is daardoor gemachtigd om erkende getuigschriften voor hulpverleners EHBO uit te schrijven.

Deze module behandelt brand- en vrieswonden, elektrocutie, oogletsels, reanimatie en defibrillatie.

 

 

Inhoud

  • Je leert de nieuwste wetenschappelijke inzichten inzake reanimatie en defibrillatie kennen.
  • Je actualiseert en verfijnt je technische vaardigheden.
  • Je verneemt actuele inzichten m.b.t. brand- en vrieswonden.
  • Je leert gepast te reageren bij elektrocutie.
  • Je leert adequaat om te gaan met oogletsels.

Organisaties die een opfriscursus met aangepaste thema’s wensen, kunnen met ons contact opnemen. Voor groepen vanaf 15 deelnemers kunnen wij een aanbod op maat organiseren.

 

Praktisch

één halve dag (4 u.)
  • 30 euro, er kan betaald worden met opleidingscheques Een groepsinschrijving van één organisatie of de aanvraag van een factuur kan je bij ‘inschrijven’ vermelden in het vak ‘opmerkingen’.
  • Vrijstelling inschrijvingsgeld mogelijk.
  • Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques.

Je moet geslaagd zijn voor de basiscursus EHBO en de afgelopen jaren jaarlijks de opfriscursus hebben gevolgd.

 

Lessenrooster / inschrijven

1864-21