Werk je als zorgkundige? Ben je al op de hoogte dat je in de nabije toekomst vijf bijkomende taken bij een patiënt mag uitvoeren en dat je hiervoor een bijkomende vorming van 150 uur moet volgen? Qrios voorziet daartoe in een extra module Bijscholing voor zorgkundigen.

 

Inhoud

Qrios voorziet opleiding voor volgende nieuwe handelingen voor zorgkundigen:

 • Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
 • Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
  • oraal (inbegrepen inhalatie);
  • rectaal;
  • oogindruppeling;
  • oorindruppeling;
  • percutaan;
  • subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.
 • Voeding en vochttoediening langs orale weg.
 • Manuele verwijdering van fecalomen.
 • Het verwijderen en heraanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Praktisch

150

Je bent in het bezit van het certificaat van Zorgkudige.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding 150 uren Bijscholing Zorgkundige wordt momenteel niet ingericht. Indien 150 uren Bijscholing Zorgkundige weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra 150 uren Bijscholing Zorgkundige bij Qrios aangeboden wordt.

1928-85