Werk je als zorgkundige? Ben je al op de hoogte dat je in de nabije toekomst vijf bijkomende taken bij een patiënt mag uitvoeren en dat je hiervoor een bijkomende vorming van 150 uur moet volgen? Qrios voorziet daartoe in een extra module Bijscholing voor zorgkundigen.

 

Inhoud

Qrios voorziet opleiding voor volgende nieuwe handelingen voor zorgkundigen:

 • Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname. De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.
 • Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
  • oraal (inbegrepen inhalatie);
  • rectaal;
  • oogindruppeling;
  • oorindruppeling;
  • percutaan;
  • subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.
 • Voeding en vochttoediening langs orale weg.
 • Manuele verwijdering van fecalomen.
 • Het verwijderen en heraanbrengen van verbanden en van kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

Praktisch

150
€ 1,50 per lesuur exclusief handboeken en lesmateriaal

Je bent in het bezit van het certificaat van Zorgkudige.

Lessenrooster / inschrijven

150 uren Bijscholing Zorgkundige   Inschrijven Lesuren Start Einde
Hasselt Toon lesmomenten inschrijven 13:25 - 15:10 24 sep 2020 21 jan 2021
1928-85