Magazijnier

In de opleiding “Magazijnier” leert men specifieke uitvoerende taken/werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling (rekening houdend met kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen) en men leert de coördinatiemaatregelen die genomen werden door de leidinggevende teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen, correct uitvoeren. Hij houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen. 

Een magazijnier kan tewerkgesteld worden binnen zeer diverse sectoren, zoals:

 • Bouw
 • Chemie en petroleum
 • Distributie - Financiële sector
 • Gas & elektriciteit
 • Houtnijverheid
 • Kleding- en textielindustrie
 • Land- en tuinbouw, bosbouw en zeevisserij
 • Media, drukkerij- en uitgeverijsector
 • Metaalindustrie - Papier- en kartonsector
 • Steen- en glasindustrie
 • Vervoer, transport en logistiek
 • Voedingsindustrie
-->