Inhoud

In deze module worden de vaardigheden aangebracht om veilig te werken op hoogte. Het veilig kunnen werken van de cursist is een absolute prioriteit in deze module. Ook wordt het gebruik van PBM herhaald en toegepast in een realistische werkomgeving.

  • Gebruik van een machine waarvoor een attest vereist is.
  • Werkinstructies
  • Veiligheidsregels

Praktisch

20

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Hoogtewerker   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen Toon lesmomenten 18:15 - 21:30 17 nov 2020 12 dec 2020inschrijven
2059-59