Inhoud

De inhoud van deze module omvat het monteren en plaatsen van luchtkanalen en luchtroosters van ventilatiesystemen, evenals het plaatsen en aansluiten van de ventilatie-units.

Praktisch

40

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis lassen en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Luchtkanalen en ventilatie   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truiden Toon lesmomenten 18:30 - 22:10 30 apr 2020 18 jun 2020inschrijven
2049-12