Inhoud

De inhoud van deze module omvat het plaatsen en aansluiten van warmtegeneratoren (ketels) en toebehoren aan de verwarmingsinstallatie, het rookgaskanaal en de verschillende nutsleidingen. De gebruikelijke verbindingen worden toegepast. Het vullen en ontluchten van de installatie en ook het aansluiten van de installatie op de verwarmingscollectoren behoren tot deze module.

Praktisch

180

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis lassen en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Centrale verwarmingsketels   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truidendonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:10 19 dec 2019 23 apr 2020inschrijven
2047-10