Inhoud

De inhoud van deze module omvat het plaatsen en aansluiten van warmtegeneratoren (ketels) en toebehoren aan de verwarmingsinstallatie, het rookgaskanaal en de verschillende nutsleidingen. De gebruikelijke verbindingen worden toegepast. Het vullen en ontluchten van de installatie en ook het aansluiten van de installatie op de verwarmingscollectoren behoren tot deze module.

Praktisch

180

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis lassen en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Centrale verwarmingsketels wordt momenteel niet ingericht. Indien Centrale verwarmingsketels weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Centrale verwarmingsketels bij Qrios aangeboden wordt.

2047-10