Inhoud

De inhoud van deze module omvat het buigen en verbinden van buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende reglementeringen voor binneninstallaties, zowel voor de verbindingen als voor de plaatsingswijze. Ook het plaatsen en aansluiten van gastoestellen op de gasleidingen en de rookgasleidingen, evenals het bewerken van deze leidingen en het voorzien van de luchttoevoeropeningen zit inbegrepen.

Praktisch

60

Je hebt de deelcertificaat Basis installaties behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Gastoestellen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truidendonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:10 05 sep 2019 12 dec 2019inschrijven
2045-8