Basis installaties

Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden om buizen uit staal en koper voor de aanvoer van vloeistoffen en gassen, te bewerken. Het betreft hier het op maat brengen van koperen buizen, het uitvoeren van eenvoudige buig- en soldeerbewerkingen, evenals het uitvoeren van verbindingen van stalen buizen met schroefdraad. Ook de basisvaardigheden om buizen uit koper, PVC en PE voor de afvoer van wit (regenwater), grijs (huishoudwater) en zwart water (fecaliën), te bewerken, komen aan bod. Het betreft hier het op maat brengen van buizen en het uitvoeren van eenvoudige (koud-) lasbewerkingen en soldeerbewerkingen.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basis installaties wordt momenteel niet ingericht. Indien Basis installaties weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basis installaties bij Qrios aangeboden wordt.

2038-1

Centrale verwarmingsketels

Inhoud

De inhoud van deze module omvat het plaatsen en aansluiten van warmtegeneratoren (ketels) en toebehoren aan de verwarmingsinstallatie, het rookgaskanaal en de verschillende nutsleidingen. De gebruikelijke verbindingen worden toegepast. Het vullen en ontluchten van de installatie en ook het aansluiten van de installatie op de verwarmingscollectoren behoren tot deze module.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
60

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis lassen en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Centrale verwarmingsketels   Lesuren Start Einde Inschrijven
Sint-Truidendonderdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:10 19 dec 2019 23 apr 2020inschrijven
2047-10

Basis lassen

Inhoud

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Basis lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Het is de bedoeling dat men ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het grootste belang.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Basis lassen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Peltwoensdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 04 sep 2019 06 nov 2019inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:10 03 sep 2019 12 nov 2019inschrijven
Tongerenmaandag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 02 sep 2019 04 nov 2019inschrijven
 woensdag Toon lesmomenten 13:00 - 17:05 04 sep 2019 06 nov 2019inschrijven
2021-81

Basis elektriciteit

Inhoud

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Basis elektriciteit   Lesuren Start Einde Inschrijven
Peltdonderdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 05 sep 2019 07 nov 2019inschrijven
Sint-Truidendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 03 sep 2019 19 nov 2019inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 03 sep 2019 19 nov 2019inschrijven
Tongerendinsdag Toon lesmomenten 18:30 - 22:35 03 sep 2019 05 nov 2019inschrijven
2019-79

Centrale verwarmingsinstallatie

Inhoud

De inhoud van deze module omvat:

  • het prijsbewust ontwerpen, berekenen, installeren en monteren van verwarmings- en brandstofleidingen, verwarmingslichamen en luchtkanalen.
  • het in werking stellen en regelen van een centrale verwarmingsinstallatie. Ook het in werking stellen en regelen van een hydraulische kringloop zit inbegrepen.
  • het onderhouden van een centrale verwarmingsinstallatie en een ventilatiesysteem. Defecten opsporen en herstellen zit eveneens inbegrepen.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
180

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis lassen en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Centrale verwarmingsinstallatie wordt momenteel niet ingericht. Indien Centrale verwarmingsinstallatie weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Centrale verwarmingsinstallatie bij Qrios aangeboden wordt.

2050-13

Stookolie-branders & kachels

Inhoud

De inhoud van deze module omvat:

  • het reinigen en controleren van de schoorsteen en het reinigen van stookoliebranders en -kachels.
  • het onderhouden, afregelen en herstellen van stookoliebranders en stookoliekachels.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
120

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis lassen en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Stookolie-branders & kachels wordt momenteel niet ingericht. Indien Stookolie-branders & kachels weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Stookolie-branders & kachels bij Qrios aangeboden wordt.

2051-14

Gasbranders

Inhoud

De inhoud van deze module omvat het onderhouden, afregelen en herstellen van een gasbrander. Het reinigen van de ketel en van de rookgasafvoerkanalen zit inbegrepen.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
120

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis lassen en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Gasbranders wordt momenteel niet ingericht. Indien Gasbranders weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Gasbranders bij Qrios aangeboden wordt.

2052-16

Basismodules

Inhoud

Praktisch

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basismodules wordt momenteel niet ingericht. Indien Basismodules weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basismodules bij Qrios aangeboden wordt.

Vervolgmodules

Inhoud

Praktisch

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Vervolgmodules wordt momenteel niet ingericht. Indien Vervolgmodules weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Vervolgmodules bij Qrios aangeboden wordt.