Basismodules

Inhoud

Praktisch

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basismodules wordt momenteel niet ingericht. Indien Basismodules weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basismodules bij Qrios aangeboden wordt.

Basis installaties

Inhoud

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden om buizen uit staal en koper voor de aanvoer van vloeistoffen en gassen, te bewerken. Het betreft hier het op maat brengen van koperen buizen, het uitvoeren van eenvoudige buig- en soldeerbewerkingen, evenals het uitvoeren van verbindingen van stalen buizen met schroefdraad. Ook de basisvaardigheden om buizen uit koper, PVC en PE voor de afvoer van wit (regenwater), grijs (huishoudwater) en zwart water (fecaliën), te bewerken, komen aan bod. Het betreft hier het op maat brengen van buizen en het uitvoeren van eenvoudige (koud-) lasbewerkingen en soldeerbewerkingen.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40 lestijden

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basis installaties wordt momenteel niet ingericht. Indien Basis installaties weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basis installaties bij Qrios aangeboden wordt.

2038-1

Gastoestellen

Inhoud

De inhoud van deze module omvat het buigen en verbinden van buizen voor petroleumgas- en aardgasleidingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende reglementeringen voor binneninstallaties, zowel voor de verbindingen als voor de plaatsingswijze. Ook het plaatsen en aansluiten van gastoestellen op de gasleidingen en de rookgasleidingen, evenals het bewerken van deze leidingen en het voorzien van de luchttoevoeropeningen zit inbegrepen.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
60 lestijden

Je hebt de deelcertificaat Basis installaties behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Gastoestellen wordt momenteel niet ingericht. Indien Gastoestellen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Gastoestellen bij Qrios aangeboden wordt.

2045-8

Individuele gasverwarming

Inhoud

De inhoud van deze module omvat het omschrijven van de werkingsprincipes van toestellen en toebehoren, dimensioneren, installeren, onderhouden en herstellen van individuele verwarmingsinstallaties, zowel huishoudelijke en semi-industriële. Ook het controleren en aanpassen van de aansluitingen en het voorzien van luchttoevoer is hier inbegrepen.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
120 lestijden

Je hebt de deelcertificaat Basis installaties behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Individuele gasverwarming wordt momenteel niet ingericht. Indien Individuele gasverwarming weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Individuele gasverwarming bij Qrios aangeboden wordt.

2046-9

Vervolgmodules

Inhoud

Praktisch

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Vervolgmodules wordt momenteel niet ingericht. Indien Vervolgmodules weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Vervolgmodules bij Qrios aangeboden wordt.