Inhoud

Met deze module kan men op ruwe en voorbewerkte werkstukken, courante en meestal repetitieve bewerkingen op draaibanken en freesmachines uitvoeren. Hoofddoel is enerzijds de eigenheid, de hoofdbewegingen en de instellingen van de machines met hun algemeen gebruikelijke opspanmogelijkheden aan te leren. Anderzijds ervaart men het verspanen van verschillende materialen met hun specifieke verspaningseigenschappen. Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.

Praktisch

80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Voorbewerken draaien en frezen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Peltmaandag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 02 sep 2019 13 jan 2020inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 03 sep 2019 14 jan 2020inschrijven
Sint-Truidenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:35 27 nov 2019 03 jun 2020inschrijven
2053-16