Inhoud

In deze module leert men ruwe en voorbewerkte werkstukken, volgens een werktekening nauwkeurig afwerken. De NC- en CNC- productiemachines worden met grote nauwkeurigheid bediend en ingesteld, volgens de richtlijnen van de constructeur. Voor productief en kwalitatief werk gebruikt men duidelijk verantwoorde werkmethodes en productietekeningen. Aan verspaningscondities, kwaliteitseisen en veiligheid wordt voldaan. Planning, behandeling van grondstoffen en materieel, mogelijke storingen en onderhoud komt ook aan bod. In de module wordt veel aandacht geschonken aan planlezen, meten en verwerken van meetgegevens. In de module “Instellen Numeriek Gestuurde Machines 1” ligt de nadruk op het administratieve en het klaarmaken voor productie.

Praktisch

120
€ 180 exclusief handboeken en lesmateriaal

Je behaalde hert certificaat Oprator verspaning.

Lessenrooster / inschrijven

Instellen numeriek gestuurde productiemachines 1   Inschrijven Lesuren Start Einde
Peltmaandag Toon lesmomenten inschrijven 18:15 - 22:20 14 sep 2020 19 apr 2021
2058-21