Inhoud

In deze module leert men ruwe en voorbewerkte werkstukken, volgens een werktekening nauwkeurig afwerken. Conventionele freesmachines worden met een grote nauwkeurigheid bediend, ingesteld en onderhouden, volgens de richtlijnen van de constructeur. Voor productief en kwalitatief werk gebruikt men duidelijk verantwoorde werkmethodes en tekeningen. Aan verspaningscondities, kwaliteitseisen en veiligheid wordt de nodige aandacht besteed.

Praktisch

160 lestijden

Je hebt de deelcertificaten Basis metaal, Voorbewerken draaien en frezen, Initiatie frezen en Initiatie draaien behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Frezen wordt momenteel niet ingericht. Indien Frezen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Frezen bij Qrios aangeboden wordt.

2056-19