Inhoud

In deze module leert men ruwe en voorbewerkte werkstukken, volgens een werktekening nauwkeurig afwerken. Conventionele freesmachines worden met een grote nauwkeurigheid bediend, ingesteld en onderhouden, volgens de richtlijnen van de constructeur. Voor productief en kwalitatief werk gebruikt men duidelijk verantwoorde werkmethodes en tekeningen. Aan verspaningscondities, kwaliteitseisen en veiligheid wordt de nodige aandacht besteed.

Praktisch

160

Je hebt de deelcertificaten Basis metaal, Voorbewerken draaien en frezen, Initiatie frezen en Initiatie draaien behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Frezen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Peltmaandag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 14 sep 2020 14 jun 2021inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 15 sep 2020 15 jun 2021inschrijven
Sint-Truiden Toon lesmomenten 18:30 - 22:10 16 sep 2020 23 jun 2021inschrijven
2056-19