Inhoud

In deze module leert men ruwe en voorbewerkte werkstukken, volgens een werktekening nauwkeurig afwerken. Conventionele draaibanken worden met een grote nauwkeurigheid bediend, ingesteld en onderhouden, volgens de richtlijnen van de constructeur. Voor productief en kwalitatief werk gebruikt men duidelijk verantwoorde werkmethodes en tekeningen. Aan verspaningscondities, kwaliteitseisen en veiligheid wordt de nodige aandacht besteed.

Praktisch

120

Je hebt de deelcertificaten Basis metaal, Voorbewerken draaien en frezen, Initiatie frezen en Initiatie draaien behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Draaien   Lesuren Start Einde Inschrijven
Peltmaandag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 02 sep 2019 30 jun 2020inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 03 sep 2019 30 jun 2020inschrijven
Sint-Truidenwoensdag Toon lesmomenten 18:30 - 21:40 04 sep 2019 03 jun 2020inschrijven
2057-20