Inhoud

Met deze module kan men op ruwe en voorbewerkte werkstukken, courante en meestal repetitieve bewerkingen op draaibanken en freesmachines uitvoeren. Hoofddoel is enerzijds de eigenheid, de hoofdbewegingen en de instellingen van de machines met hun algemeen gebruikelijke opspanmogelijkheden aan te leren. Anderzijds ervaart men het verspanen van verschillende materialen met hun specifieke verspaningseigenschappen. Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.

Praktisch

80

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Voorbewerken draaien en frezen   Lesuren Start Einde Inschrijven
Peltmaandag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 14 sep 2020 25 jan 2021inschrijven
 dinsdag Toon lesmomenten 18:15 - 22:20 15 sep 2020 26 jan 2021inschrijven
Sint-Truidenwoensdag Toon lesmomenten 20:10 - 21:35 09 dec 2020 23 jun 2021inschrijven
2053-16