CAD-tekenaar

Deze opleiding stelt zich tot doel een uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies op te leiden, die het ontwerpteam ondersteunt. De uitvoerend CAD-tekenaar ontwerpt in principe niet zelf, tenzij in zeer beperkte mate. Zijn tekenwerk bouwt hoofdzakelijk voort op bestaande ontwerpen, die hij aanpast, aanvult, bijstuurt, ... in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van zijn opdrachtgever.

Cursisten kunnen thuis gratis gebruik maken van de educatieve versies van het gebruikte 2D en 3D tekenpakket gedurende de opleiding.

 

-->