Je leert de technische termen i.v.m. materiaaleigenschappen hanteren en berekenen. De basisprincipes van de sterkteleer worden toegelicht en je kan materialen en constructieonderdelen vergelijken. We gebruiken ook de FEM-analyse van Inventor Professional om simulaties door te rekenen.

Inhoud

Berekeningen van:

  • Spanning
  • Vervorming

Basisprincipes van de sterkteleer worden toegelicht:

  • Krachten
  • Sterkte
  • Stijfheid
  • Stabiliteit

Praktisch

60

Je behaalde het deelcertificaat Toegepaste wiskunde.

Lessenrooster / inschrijven

Sterkteleer   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschot Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 26 mrt 2020 30 jun 2020inschrijven
1071-1