Je kan een symbolenbibliotheek gebruiken, opmeten en tekeningen in het juiste formaat omzetten. Je kan met CAD 3D werken en doet dit volgens de ontwerpeisen. Je kan een ontwerp uittekenen, aanpassen en technische gegevens in een tekening verwerken. Je kan een werkdossier samenstellen en een presentatie van tekeningen verzorgen.

Inhoud

Praktisch

80

Je behaalde het deelcertificaat CAD-3D mechanische constructies 1.

Lessenrooster / inschrijven

CAD-3D mechanische constructies 2   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdinsdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 03 sep 2019 04 feb 2020inschrijven
1070-0