In deze module leer je de technische termen voor materiaaleigenschappen kennen. Je leert berekeningen uit te voeren en maakt kennis met de verschillende types van normalisatie.

Inhoud

Je leert berekeningen maken zoals:

  • Breuken
  • Eerstegraadvergelijkingen en –functies
  • Machten en wortels
  • Oppervlakte- en volumeberekeningen
  • Goniometrie: sinus, cosinus, tangens, driehoeksmeetkunde
  • Procentberekeningen
  • Regel van drie
  • Kenmerken van vectoren

Praktisch

40

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

Toegepaste wiskunde   Lesuren Start Einde Inschrijven
Aarschotdonderdag Toon lesmomenten 18:45 - 22:15 09 jan 2020 19 mrt 2020inschrijven
1054-84