Basis metaal

Inhoud

Deze module omvat basistechnieken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden, technieken en het gebruik van aangepast gereedschap. Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken, steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40 lestijden

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basis metaal wordt momenteel niet ingericht. Indien Basis metaal weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basis metaal bij Qrios aangeboden wordt.

2020-80

Basis lassen

Inhoud

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Basis lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Het is de bedoeling dat men ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt. Veilig leren omgaan met de lastoestellen is hier van het grootste belang.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40 lestijden

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basis lassen wordt momenteel niet ingericht. Indien Basis lassen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basis lassen bij Qrios aangeboden wordt.

2021-81

Basismodules

Inhoud

Praktisch

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basismodules wordt momenteel niet ingericht. Indien Basismodules weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basismodules bij Qrios aangeboden wordt.

Basis elektriciteit

Inhoud

Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrisch testgereedschap te hanteren.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
40 lestijden

Geen voorkennis vereist.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Basis elektriciteit wordt momenteel niet ingericht. Indien Basis elektriciteit weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Basis elektriciteit bij Qrios aangeboden wordt.

2019-79

BMBE-Hoeklassen

Inhoud

In deze module beogen we de noodzakelijke handvaardigheid om kwalitatief en productief verantwoorde hoeklasverbindingen te realiseren. Bovendien willen we benadrukken dat de veiligheid in dit domein van de techniek een bijzonder belangrijke rol speelt. We leiden in deze module een hoeklasser op. Deze lasser kan een duidelijk geformuleerde opdracht uitvoeren, met inbegrip van tekeninglezen. Hij kan instellingen uitvoeren en maatregelen nemen om lasfouten en vervorming te voorkomen. Dit met een permanente aandacht voor veiligheid. Deze module geeft de vaardigheid in het booglassen met beklede elektrode en is vooral aanbevolen voor beginnende lassers in de metaalindustrie en ambachtelijke beroepen. Ook wordt de vaardigheid  getraind voor hoeklassen tussen plaat en buis, in alle lasposities.

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
180 lestijden

Je hebt de deelcertificaten Basis  elektriciteit, Basis metaal en Basis lassen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding BMBE-Hoeklassen wordt momenteel niet ingericht. Indien BMBE-Hoeklassen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra BMBE-Hoeklassen bij Qrios aangeboden wordt.

2022-82

BMBE-Plaatlassen

Inhoud

Deze module sluit sequentieel aan bij de module “BMBE-Hoeklassen” en beoogt een verder doorgedreven vaardigheid in het lassen met beklede elektroden. We leiden met deze module op tot een lasser van plaatverbindingen die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren en daarbij beslissingen kan nemen om de gewenste kwaliteit en productiviteit te garanderen. In deze module wordt de handvaardigheid van de lasser uitgebreid tot stompe lassen in alle posities met uitzondering van horizontaal/verticaal. Een correcte doorlassing wordt ook geoefend. Ook wordt de  handvaardigheid geoefend in het horizontaal/verticaal en boven het hoofd lassen. 

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
180 lestijden

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basis metaal, Basis lassen en BMBE-Hoeklassen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding BMBE-Plaatlassen wordt momenteel niet ingericht. Indien BMBE-Plaatlassen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra BMBE-Plaatlassen bij Qrios aangeboden wordt.

2027-87

BMBE-Buislassen

Inhoud

Deze module sluit sequentieel aan bij de modules “BMBE-Hoeklassen” en “BMBE-Plaatlassen” en leidt op tot specialist in het lassen met beklede elektroden. Wie met vrucht deze module afrondt, moet in staat zijn elke lasopdracht met het proces BMBE tot een goed einde te brengen. Men kan in het productieproces ingeschakeld worden voor opdrachten waarvoor een hoog uitvoeringsniveau vereist is of waar het laswerk onder zeer moeilijke omstandigheden wordt uitgevoerd. Deze module breidt de handvaardigheid van de lasser uit tot het lassen van buizen met de as horizontaal, de as verticaal en onder een hoek van 45 graden. 

Praktisch

Gedurende het hele schooljaar zijn er instapmogelijkheden.Je bepaalt zelf het tempo van je opleiding. Op basis van je werkervaring of voorgaande opleiding kan je je traject daarenboven inkorten.
240 lestijden

Je hebt de deelcertificaten Basis elektriciteit, Basis metaal, Basis lassen, BMBE-Hoeklassen en BMBE- plaatlassen behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding BMBE-Buislassen wordt momenteel niet ingericht. Indien BMBE-Buislassen weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra BMBE-Buislassen bij Qrios aangeboden wordt.

2028-88

Vervolgmodules

Inhoud

Praktisch

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Vervolgmodules wordt momenteel niet ingericht. Indien Vervolgmodules weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Vervolgmodules bij Qrios aangeboden wordt.