Inhoud

De inhoud van deze module omvat het monteren, regelen, afregelen, in bedrijf stellen, onderhouden en buiten bedrijf stellen van een HCFK- en HFK-koelinstallatie tot een maximum van 10 kg koudemiddel. Het onderhoud van de koelinstallatie vereist een grondige kennis van zowel het koelproces als van de gebruikte regelapparatuur.

Praktisch

240 (bestaande uit deelmodule A (120 lesuren) en deelmodule B (120 lesuren))

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis metaal, Basis elektriciteit, Elektrische opbouwinstallaties en Plaatsen koelinstallaties behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Koelinstallaties   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 15 sep 2020 17 jun 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 15 sep 2020 02 feb 2021inschrijven
  Toon lesmomenten 20:00 - 22:05 02 feb 2021 17 jun 2021inschrijven
2044-7