Inhoud

De inhoud van deze module omvat het monteren, regelen, afregelen, in bedrijf stellen, onderhouden en buiten bedrijf stellen van een HCFK- en HFK-koelinstallatie tot een maximum van 10 kg koudemiddel. Het onderhoud van de koelinstallatie vereist een grondige kennis van zowel het koelproces als van de gebruikte regelapparatuur.

Praktisch

240 (bestaande uit deelmodule A (120 lesuren) en deelmodule B (120 lesuren))
€ 1,50 per lesuur exclusief handboeken en lesmateriaal

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis metaal, Basis elektriciteit, Elektrische opbouwinstallaties en Plaatsen koelinstallaties behaald.

Lessenrooster / inschrijven

De opleiding Koelinstallaties wordt momenteel niet ingericht. Indien Koelinstallaties weldra toch geprogrammeerd wordt, informeren we je graag hierover.
Bezorg ons via onderstaand formulier je gegevens, dan contacteren wij je zodra Koelinstallaties bij Qrios aangeboden wordt.

2044-7