Inhoud

Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module. Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting welke van toepassing zijn in verdere opleidingen, ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische uitvoering en praktische aansluiting van de opbouwinstallaties.. Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.

Praktisch

160

Je hebt de deelcertificaten Basis installaties, Basis metaal en Basis elektriciteit behaald.

Lessenrooster / inschrijven

Elektrische opbouwinstallaties   Lesuren Start Einde Inschrijven
Houthalen Toon lesmomenten 18:00 - 22:05 03 sep 2019 05 dec 2019inschrijven
2041-4